Bij Smulders Deco doen we er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We gaan er zorgvuldig mee om, behandelen deze vertrouwelijk en zorgen dat deze zo goed mogelijk beveiligd zijn. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Smulders Deco van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Het gaat zowel om gegevens die we via deze website verzamelen als gegevens die buiten de website om verzameld worden (bijvoorbeeld als u via e-mail aanvullende gegevens stuurt).

Smulders Deco, gevestigd aan Ringbaan-West 248 5038NX Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Smulders Deco
+31 (0)13 – 2111 077

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht bij onze klantenservice. Te bereiken via het contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smulders Deco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smulders Deco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (grondslag: overeenkomst)
 • Het beantwoorden van een bericht via ons contactformulier (grondslag: overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: gerechtvaardigd belang (klanten) of toestemming)
 • Met U te kunnen bellen, chatten of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag: toestemming)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (grondslag: overeenkomst)
 • Candellana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (grondslag: wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Smulders Deco neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smulders Deco) tussen zit. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Smulders Deco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia, bedrijfsgegevens en bestelgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding) 
 • E-mailadres: zo lang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u uzelf hiervoor afmeldt blijft uw e-mailadres bewaard in het archief van ons e-mailprogramma Mailchimp, zodat we u niet per ongeluk weer opnieuw toe kunnen voegen aan onze lijst. Wilt u volledig verwijderd worden uit Mailchimp, neem dan contact met ons op. 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Smulders Deco verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smulders Deco blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SmuldersDeco.nl, Candellana.nl, Candellana.be en Candellana.de gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Het gaat dan om cookies van Google Analytics, een programma waarmee we webstatistieken bij kunnen houden. Daarnaast wordt er een cookie geplaatst door OptinMonster, Hotjar en Tawk. Wij gebruiken deze programma's om je via een popup een aanbieding te kunnen doen of om je service te bieden. Bijvoorbeeld na te gaan waarom een bestelling niet lukt om je daarna dan verder te helpen met de bestelling en om met je te chatten. De cookie voorkomt bijvoorbeeld dat je deze popup continu blijft zien.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smulders Deco en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smuldersdeco.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Smulders Deco wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens hoe beveiligen wij die

Smulders Deco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

INSPIRATIE EN VOORDELEN
exclusieve kortingen tot 50%